MÄNNISKAN OCH TRÄDEN

Alla träd bär på en historia. Människor trivs med träd omkring sig för de berikar livet. Trädens varierande former och skiftningar har en positiv inverkan på oss människor. Träd och det landskap de bildar är av stort kulturhistoriskt värde.  De träd vi planterar och vårdar i dag, kan våra barn, barnbarn och barnbarns barn en dag ha glädje av!  Bara färgen grön är mycket lugnande och avslappnade.  Att vårda gamla träd är ett sett att visa respekt för historien, din historia! Träd har rent praktisk en direkt och positiv påverkan på vårt vardagliga liv. Alla dessa fördelar kräver små utgifter. Genom att välja rätt träd, beskära ordentligt, bevara gamla träd och mulcha unga träd kan man undvika många problem som sjuka och för stora träd orsakar. Träd behöver inte vara ett bekymmer, träd ska istället vara vår gemensamma gåva till framtiden. Tänk efter innan du fäller! Även  livet efter för ett träd, kan det göra nytta. Som en del av det kulturella urbana samhället //// Rggus